Nu inleder Datainspektionen sina första GDPR-granskningar

För tre veckor sedan ersatte GDPR den tidigare lagen PUL, och med det kommer en tydlig förstärkning av skyddet av personuppgifter. Datainspektionen har till uppgift att se till att lagen efterfölj, och nu inleds en första granskning av 80 företag, organisationer och myndigheter.

Det har varit en hektisk år för många och ordet GDPR har fått kalla kårar att krypa efter ryggraden för såväl företag som myndigheter och organisationer. Nu när lagen väl är på plats börjar dock det stora arbetet att se till att lagen också efterföljs. Datainspektionen meddelar nu att man inleder en granskning av 80 stycken företag, myndigheter och organisationer för att se om de utsett det dataskyddsombud (DSO) som de enligt lagen ska ha.

Vem som är DSO ska anmälas in till Datainspektionen, och personen i fråga fungerar i praktiken som myndighetens förlängda arm som ska se till att lagen efterföljs. De som inte utsett något DSO har möjlighet att rätta till det på en gång, annars riskerar man att drabbas av sanktionsavgifter meddelar Datainspektionen.

Datainspektionen har även börjat få in anmälningar om personuppgiftsincidenter. Det är något som företag och organisationer själva ska skicka in då det hänt, eller finns risk för, att personuppgifter hamnat i orätta händer.

Läs mer på Datainspektionens hemsida